Wij ontwikkelen en fabriceren al meer dan 19 jaar stijlvolle maatwerkmeubelen
Al meer dan 19 jaar stijlvolle maatwerkmeubelen

Disclaimer

Van alle artikelen, getoond op de website van Keijser&Co, is het auteursrecht in handen van Keijser&Co.
Wij moedigen het opzetten van links naar onze website door dealers en andere bonafide partners aan, zodat informatie van de website gebruikt kan worden om producten van Keijser&Co te promoten. Om de juistheid van de informatie te waarborgen, verzoeken wij je het volgende in acht te nemen: tekst, afbeeldingen, data en overige informatie op de website van Keijser&Co mogen niet gewijzigd worden.
Afbeeldingen welke te zien zijn op de website van Keijser&Co mogen niet gedownload worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keijser&Co.

De informatie, die wordt aangeboden op de website van Keijser&Co, is met de grootste zorg samengesteld en wordt met grote zorg onderhouden. Keijser&Co kan echter geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.
Keijser&Co kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Keijser&Co.
Hoewel het een streven is van Keijser&Co om de website permanent beschikbaar te hebben, kan Keijser&Co geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het eventueel tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website van Keijser&Co.

Indien je een link wilt maken naar de Keijser&Co website, dien je de volgende voorwaarden in acht te nemen:
1. Je bent een Keijser&Co dealer, een bonafide zakelijke partner en je beschikt over schriftelijke toestemming van Keijser&Co. Keijser&Co behoudt zich het recht voor om jou, zonder verdere opgave van reden, geen toestemming te verlenen.
2. Je uit zich niet in onjuiste beweringen over Keijser&Co en over haar producten.
3. Je zult je er van gewisse dat de gelinkte site geen informatie bevat welke schadelijk kan zijn voor Keijser&Co.
4. Je mag geen wijzigingen aanbrengen aan teksten en beelden van Keijser&Co.
5. Je brengt Keijser&Co, via e-mail, op de hoogte van jouw webadres (URL).